پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۴

سرود خوش آمديد (( با آهنگ تولدت مبارك ))

 

خوش آمد خوش آمد       تولد

    

              خوش آمديد عزيزان

 

 

خوش آمد خوش آمد

    

           خوش آمديد سروران (2 )

 

 

به اين جشن دوستانه

       

              به بزم كودكانه

 

 

داريم ما شما را دوست

    

             از دل و جان جانانه (2 )

 

 

ما كودكان ، ما كوچيكان

 

             ممنونيم از شما مربيان

 

 

آرزو داريم كه باشيد

      

             هميشه خوشحال و شاد

 

 

 

نوشته شده توسط محمد حسين مسلمان در 5:43 |  لینک ثابت   •